Menu

Buffalo card´s

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA BUFFALO CARD’S

Členství a věrnostní karta Buffalo Card’s

Členství vzniká řádným vyplněním všech povinných položek přihlášky a zaplacení poplatku za vystavení Buffalo Card’s. Za řádně vyplněnou přihlášku se považuje přihláška, která obsahuje pravdivé údaje:jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, datum vyplnění přihlášky a vlastnoruční podpis.

Na základě vyplněné přihlášky bude zákazníkovi předána zástupná Buffalo Card’s. Obdržením této zástupné karty získává zákazník právo využívat výhod členství. Členem Buffalo Card’s se může stát jakákoliv fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice, která dovršila 18 let a souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a pravidlech Buffalo Card’s klubu. Vyplněním a podepsáním přihlášky Buffalo card’s zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly Buffalo Card’s klubu a zasílám pravidelných informací týkajících se nabídek a fungování Buffalo Card’s klubu.

Buffalo Card’s je vlastnictvím Qerr Invest s.r.o. a není to platební ani kreditní karta. Buffalo Card’s může být použita pouze v souladu se Všeobecnými podmínkami a pravidly Buffalo Card’s klubu. Každý držitel této karty by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat Qerr Invest s.r.o. o změnách základních informací poskytovaných v dotazníku a to na e-mail: buffalo@buffalo-buffalo.cz

Postup při uplatnění slevy:

Držitel Buffalo card’s upozorní obsluhu při žádosti o účet v kterékoliv provozovně Buffalo restaurant na skutečnost, že je držitelem klubové karty. Obsluha vystaví účet s odečtenou slevou dle typu karty. Aktuální přehled slev je k dispozici na www.buffalo-buffalo.cz

Obecné podmínky slevového systému:

  • provozovatel restaurace Buffalo nabízí svým zákazníkům slevové karty s cílem ocenit využívání služeb a kvalit restaurace. S touto slevovou kartou má její držitel-majitel další výhody a slevy.
  • členem slevového systému se může stát fyzická osoba starší 18 let
  • zájemce o členství je povinen vyplnit údaje v dotazníku pravdivě
  • na základě vyplněného formuláře a zaplacení zvolené slevy bude vydána zástupná slevová karta a do 30 dnů obdržíte originál Buffalo Card’s
  • držitel slevové karty může být pouze jedna osoba
  • nárok na slevu vzniká pouze po předložení Buffalo Card’s před konečným zaplacením celkového účtu
  • Buffalo Card’s se vydává na dobu 2 let a je nepřenosná
  • slevy a akční nabídky nelze navzájem kombinovat
  • slevy a nabídky budou zveřejněny na www.buffalo-buffalo.cz
  • společnost Qerr Invest s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla Buffalo Card’s

Program klubu Buffalo Card’s byl vytvořen s dlouhodobým záměrem, avšak společnost Qerr Invest s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit program Buffalo Card’s a to minimálně 1 měsíc předem, kdy vyvěsí na svých provozovnách a webových stránkách ukončení činnosti Buffalo card’s akce. Po tomto datu budou karty neplatné.

Tyto Všeobecné podmínky a pravidla Buffalo Card’s klubu vydala společnost Qerr Invest s.r.o. se sídlem Lannova 8, Praha 1, 110 00, IČ:29461847 jako závazný předpis pro provozování Buffalo Card’s klubu.

KLUBOVÁ KARTA

Jakým způsobem lze získat Buffalo Card’s?

Po vyplnění položek dotazníku a zaplacení příslušné částky Vám bude vydána na pobočce restaurace klubová Buffalo Card’s.

Jaké výhody Buffalo card’s nabízí?

Buffalo Card’s poskytuje možnost výrazných slev pro platbu v restauracích Buffalo. S naší kartou ušetříte až 10% z původní ceny.

Kde a v jaké výši lze využít výhody Buffalo Card’s?

Nabídka slevových karet:
zelená 1000,– 2,5%
stříbrná 5000,– 5%
zlatá 7500,– 7,5%
černá 10000,– 10%

uplatnění:

Buffalo restaurant
Zámecké náměstí 1263
738 01 Frýdek Místek

e-mail: buffalo@buffalo-buffalo.cz
tel.: +420 558 628 571

Hotel & Steak House HACIENDA LaBodega
Na Poříčí 1183
738 01 Frýdek Místek

e-mail: info@haciendalabodega.cz
tel.: +420 558 630 390

Kdo může využívat Buffalo Card’s?

Buffalo Card’s je nepřenosná a její výhody smí využívat pouze zákazník, kterému byla vydána.

Hotel & Steak House HACIENDA La Bodega v Frýdku Místku hodnocení